Tiurveien 37 – Leilighet

Boligfakta

Området: Madla
Adresse: Madlastokken 12
Kommune: Stavanger
Sted: x
Antall rom: x
Antall soverom: x
Parkering: x
Garasje: x
Boligalarm: x
Mulighet for bredbånd: x
Primærrom: ca. xxx,x m2.
Bruksareal: ca. xxx,x m2.
GNR / BNR / SEK: x

Pris pr. mnd: x
Overtakelse: x

Adkomst

Areal

BRA (bruksareal):
– ca. xxx m2. i tillegg kommer arealet på utvendig terrasse og bod.

P-ROM (primærrom):
– ca. xx,x m2. stue/kjøkken
– ca. xx,x m2. soverom nr.1
– ca.   x,x m2. soverom nr.2
– ca.   x,x m2. bad
– ca.   x,x m2. entre/gang

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer for arealmåling uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Forklaring til de nye arealbegrepene finner du her og her.

Husleie / Depositum

Husleie
Betales forskuddsvis senest den 1. hver måned.
Inkluderer bl.a.: x

Depositum
To månedsleier på sperret konto, renter tilfaller leietaker.